Bbit
Cách chọn tuổi xông đất xông nhà Tết Mậu Tuất 2018 mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ


Cách chọn tuổi xông đất xông nhà Tết Mậu Tuất 2018 mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ

Cách xem tuổi xông đất xông nhà Tết Mậu Tuất 2018 mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ dựa vào cách tính này bạn có thể biết được ai là người hợp mạng để xông đất đầu năm mới 2018 này nhé. Năm Mậu Tuất 2018 người hợp mạng sẽ được tính như sau:
Tuổi Giáp hợp với Kỷ mà kỵ với Canh - Mậu.
Tuổi Ất hợp với Canh mà kỵ với Tân - Kỷ.
Tuổi Bính hợp với Tân mà kỵ với Nhâm - Canh.
Tuổi Đinh hợp với Nhâm mà kỵ với Quý - Tân.
Tuổi Mậu hợp với Quý mà kỵ với Giáp - Nhâm.
Tuổi Kỷ hợp với Giáp mà kỵ với Ất - Quý.
Tuổi Canh hợp với Ất mà kỵ với Bính - Giáp.
Tuổi Tân hợp với Bính mà kỵ với Đinh - Ất.
Tuổi Nhâm hợp với Đinh mà kỵ với Mậu - Bính.
Tuổi Quý hợp với Mậu mà kỵ với Kỷ - Đinh.
 Năm 2018 Mậu Tuất, bạn nên tránh tuổi Tuất, không kị với tuổi của chủ nhà tránh vào các bộ tứ hành xung như: Tí Ngọ Mão Dậu, Dần Thân Tị Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi.
- Xông đất năm Mậu Tuất đối với gia chủ là nữ :
+ Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân. 
+ Nếu chủ nhà tuổi Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất.
+ Nếu chủ nhà tuổi Dần , Thân, Tỵ, Hợi , chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu.
+ Nếu chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi , chọn khách xông đất có hành can Ất, Tân.
- Xông đất năm Mậu Tuất đối với gia chủ là nam :
+ Nếu hủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất, 
+ Nếu chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu. 
+ Nếu chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân. 

Bình luân